Sistem Pengambilan Staf UiTM Sarawak

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon
Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang
yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan TETAP/KONTRAK di
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak, Kampus Mukah
. seperti berikut:

 

BIL
JAWATAN
TETAP / KONTRAK
GRED
SKIM PERKHIDMATAN
JADUAL GAJI
A.
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
MINIMUM
MAKSIMUM
1.
PENOLONG PENDAFTAR
KONTRAK
N41
PEGAWAI TADBIR
RM 1,911.00
-
RM 8,646.00
2.
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
TETAP
S41
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
RM 1,909.00
-
RM 8,644.00
3.
PEGAWAI PSIKOLOGI
TETAP
S41
PEGAWAI PSIKOLOGI
RM1,909.00
-
RM 8,644.00
4.
PUSTAKAWAN
KONTRAK
S41
PUSTAKAWAN
RM 1,909.00
-
RM 8,644.00
B. KUMPULAN PELAKSANA
5.
PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN
TETAP
KP27
PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN
RM 1,362.00
-
RM 5,116.00
6.
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
TETAP
F29
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
RM 1,746.00
-
RM 5,104.00
7.
PEMBANTU MAKMAL
KONTRAK
C17
PEMBANTU MAKMAL
RM 933.00
-
RM3,380.00
8.
PENJAGA JENTERA ELEKTIRK
TETAP
J17
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
RM 953.00
-
RM 3,490.00
9.
PEMBANTU BELIA DAN SUKAN
KONTRAK
S17
PEMBANTU BELIA DAN SUKAN
RM 928.00
-
RM 3,375.00
10.
PEMBANTU KESATRIA
KONTRAK
S17
PEMBANTU KESATRIA
RM 928.00
-
RM 3,375.00
11.
PEMBANTU PERPUSTAKAAN
TETAP
S17
PEMBANTU PERPUSTAKAAN
RM 928.00
-
RM 3,375.00
12.
PEMANDU
TETAP / KONTRAK
H11
 
PEMANDU
RM837.00
-
RM2,619.00
13.
PENGAWAL KESELAMATAN
TETAP
KP11
PENGAWAL KESELAMATAN
RM 837.00
-
RM 2,619.00
14.
PEMBANTU OPERASI
TETAP
N11
PEMBANTU OPERASI
RM 802.00
-
RM 2,663.00