Sistem Pengambilan Staf UiTM Sarawak

Rec Id:11311
JAWATAN YANG DI POHON
Pilihan 1 :
Pilihan 2 :
 
A. KETERANGAN DIRI
Nama Penuh
:
No. Kad Pengenalan
:
Kewarganegaraan
:
Bangsa
:
Agama
:
Alamat
:
Poskod
:
Bandar
:
Negeri
:
Negara
:
No. Tel Rumah
:
No. Tel Bimbit
:
No. Tel Pejabat
:
Email
:
Tarikh Lahir
:
Negeri Lahir
:
Taraf Perkahwinan
:
Jantina
:
     
Maklumat untuk calon MEMOHON JAWATAN PEMANDU GRED R3 sahaja
Kelas Lesen Memandu
 
Kelas D : N; Kelas E : N; Kelas E1 : N
:
Kelas E2 : N; Kelas F : N ; Kelas G :N
 
Kelas H : N; Kelas I : N (Y = Ya , N = Tiada)
GDL / PSV
:
GDL : N; PSV : N (Y = Ya , N = Tiada)
Nama Suami/Isteri
:
Pekerjaan
:
Alamat Tempat Bekerja
:

Maklumat Keputusan UPSR
Tahun:
Matapelajaran
Gred
01- Bahasa Melayu (Pemahaman)
02- Bahasa Melayu (Penulisan)
03- Bahasa Inggeris
04- Matematik
05- Sains
06- NA
07- NA

Maklumat Keputusan PMR
Tahun:
Matapelajaran
Gred
01- Bahasa Melayu
02- Bahasa Inggeris
03- Sejarah
04- Geografi
05- Matematik
06- Sains
07- K. HIDUP BERSEPADU PIL. 2
08- PENDIDIKAN ISLAM/PENG. AGAMA ISLAM
09- NA

Maklumat Keputusan SPM
Tahun:
Matapelajaran
Gred
01- Bahasa Melayu
02- BAHASA INGGERIS
03- PENDIDIKAN ISLAM
04- SEJARAH
05- MATEMATIK/MATEMATIK PILIHAN C
06- SAINS
07- KESUSASTERAAN MELAYU
08- GEOGRAFI
09- PENDIDIKAN SENI/SENI VISUAL
10- NA
11- NA
12- NA
Maklumat Keputusan SPM - Kertas Julai  
01- Bahasa Melayu

Maklumat Pengalaman Bekerja
Tarikh
Jawatan Dipegang
Nama dan Alamat Majikan
Gaji(RM)
Mula
Tamat

No Upload File.