Sistem Pengambilan Staf UiTM Sarawak

JAWATAN YANG DI POHON
Pilihan 1 :
Pilihan 2 :
 
A. KETERANGAN DIRI
Nama Penuh
:
No. Kad Pengenalan
:
Kewarganegaraan
:
Bangsa
:
Agama
:
Alamat
:
Poskod
:
Bandar
:
Negeri
:
Negara
:
No. Tel Rumah
:
No. Tel Bimbit
:
No. Tel Pejabat
:
Email
:
Tarikh Lahir
:
Negeri Lahir
:
Taraf Perkahwinan
:
Jantina
:
     
Maklumat untuk calon MEMOHON JAWATAN PEMANDU GRED R3
Kelas Lesen Memandu
 
Kelas D : ; Kelas E : ; Kelas E1 :
:
Kelas E2 : ; Kelas F : ; Kelas G :
 
Kelas H : ; Kelas I : (Y = Ya , N = Tiada)
GDL / PSV
:
GDL : ; PSV : ; GDL & PSV : (Y = Ya , N = Tiada)
Nama Suami/Isteri
:
Pekerjaan
:
Alamat Tempat Bekerja
:
No Upload File.